Felhívás!

Tájékoztatás

Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!

Magyarország Kormányának 2020. 05. 22-i rendelete alapján a következő működési rendről tájékoztatom a szülőket a 2020. 06.02-2020.06.26. időszakot illetően.

  1. A digitális munkarend a tanév végéig, 2020.06.15-ig érvényben marad.
  2. 06. 02-től engedélyezett a pedagógusok és a tanulók oktatási célú találkozása, mely szerint az alábbi kiscsoportos találkozásokat ajánljuk az osztályok részére:
  3. 06.02.: 9:00-9:45-ig: 1.2. osztály: lélekápolás, közösségépítés (osztályfőnökök szervezésében)
  4. 06.02. : 8:00-8:45-ig: 8. osztály: lélekápolás, közösségépítés

9:00-9:45-ig: matematika 1. csoport/8. osztály

9:45-10:30-ig: matematika 2. csoport/8. osztály

9:45-11:30-ig: kémia + matematika 1. csoport/7. osztály

10:45-12.15-ig: matematika+kémia 2. csoport/7. osztály

  1. 06.03.: 9:00-9:45-ig: 3.4.7. osztály: lélekápolás, közösségépítés (osztályfőnökök szervezésében)
  2. 06.04.: 9:00-9:45-ig: 5.6. osztály: lélekápolás, közösségépítés (osztályfőnökök szervezésében).

Továbbá személyes konzultációt szervezünk a digitális munkarendben lemaradó tanulók felzárkóztatása céljából. Ezeket a tanulókat az osztályfőnökök értesíteni fogják, mely időpontban, milyen tantárgyakból kell részt venni felzárkóztató foglalkozásokon.

  1. Gyermekfelügyelet 06.02.-06.26. közötti időszakra igényelhető (8:00-16.00). A védekezés, óvatosság továbbra is elsőrendű feladatunk, a nagyobb csoportosulást lehetőség szerint kerüljük. Ezért elsősorban azok a tanulók vegyék igénybe az ügyeletet, ahol mindkét szülő dolgozik, nincs nagyobb testvér vagy nagyszülő és nem tudják megoldani gyermekük elhelyezését, felügyeletét.

Kérem a szülőket, hogy 2020. 05.28. 16:00-ig jelezzék az osztályfőnököknél, mely napokon (dátum szerint), hány óráig tartanak igényt az ügyeletre, a gyermeket elengedhetjük-e egyedül, vagy jönnek érte! Amennyiben jönnek a gyermekért, az iskola előtt várakozzanak!

  1. Tanévzárás: A kormányrendelet értelmében nem lehet tömeges rendezvényeket, ballagási és tanévzáró ünnepséget tartani. A bizonyítványok kiosztása a hagyományostól eltérő módon történik, melynek időpontjáról később adunk tájékoztatást. A 8. osztály ballagási ünnepségét az érintett szülőkkel megbeszéljük.
  2. Nyári táborok szervezése 2020. 06.29-től. Az időpontokról, táborok költségeiről későbbiekben tájékoztatjuk a szülőket.

Mindenkinek jó egészséget kívánok!

Simonné Kovács Edit

intézményvezető