Tantestület

 

Simonné Kovács Edit – intézményvezető

Fülöpné Balla Ildikó – intézményvezető helyettes

Pedagógus neve

Végzettsége, szak
Berencsiné Gyerák Marianna biológia-földrajz szakos tanár

szociálpedagógus

Bohács Róbertné tanító – hitoktató
Csorba Csabáné tanító ember és társadalom műveltségi területen
Fülöpné Balla Ildikó

 

általános iskolai tanító

matematika szakos általános iskolai tanár

számítástechnika szakos tanár

Lakatos Krisztián matematika szakos tanár
Mónus Bertalanné általános iskolai tanító

matematika szakos tanár

Pásztorné Filep Szilvia magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár

francia nyelvtanár

Rabb – Balogh Diána Mária fizikus

Nyíregyházi Egyetem fizika-matematika tanár MSC szakképzettség megszerzése folyamatban (VI. félév)

Rácz Sándor középfokú végzettség, felsőfokú

„C” típusú állami nyelvvizsga

Simonné Kovács Edit tanító ember és társadalom műveltségi területen

német szakos nyelvtanár

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Sipos Kálmánné református lelkész

általános iskolai tanító

közoktatási vezető

mesterpedagógus-szakértő-szaktanácsadó

Szántó Anita általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen és kommunikációs szakember

szakvizsgázott pedagógus, drámapedagógiai szakterületen

Székelyné Kozáróczki Ildikó tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Szűcs Gábor történelem szakos tanár

MLSZ Grassrootsc „C”’ labdarúgóedző

„ A Nemzetközi Atlétikai Szövetség Kölyökatlétika Programjának megvalósítási lehetőségei a mindennapos testnevelés keretében az általános iskola alsó tagozatában”

hittanár

Szűcs Lászlóné számítástechnika szakos tanár

református hitoktató

Szűcsné Kovács Anikó testnevelés- földrajz szakos tanár
Nagy Ilona  (óraadó) kémia szakos tanár