Barangolás Erdély magyar lakta területein

[metaslider id=87]Iskolánk, miután sikeresen pályázott a Határtalanul! programba, 25 tanuló juthatott el egy igen színes és tartalmas erdélyi körutazásra.
2018. június 8-án indultunk a kirándulásra, de már az utazás előtti napokban előadást hallgathattak meg a gyerekek a kirándulás állomásairól, hogy az információk birtokában még inkább értékelhessék a lehetőséget.

Az első állomásunk Nagyszalonta volt, ahol az Arany János Relikviáit szemléltük meg. Itt, Arany János előtt tisztelegve gyerekeink előadásában a költő balladáinak részleteit hallgathattuk meg, majd koszorút helyeztünk el. Utazásunk folytatásaként rövid városnézést ejtettünk Nagyváradon, majd Élesd következett: megismerkedhettünk a helyi magyar közösség általános iskolájával. Az iskola részére átadtuk ajándékainkat és a tanulóink a helyi diákokkal ismerkedhettek. A magyar közösséggel való kapcsolatápolás jegyében a helyi református gyülekezet fogadott bennünket, illetve ellátogattunk egy árvaházba is. Ide szintén adományokkal érkeztünk, majd a gyerekek ismerkedhettek egymással.

Utunk folytatásaként rövid megálló következett a Király-hágónál, majd Kolozsvár városa következett. Megnézhettük Mátyás király híres szobrát a főtéren, a Szent Mihály templomot és Mátyás király szülőházát. A hosszú nap végén Aranyosgyéresen foglaltuk el szállásunkat.

Másnap utazásunk folytatásaként a Tordai  sóbányába tettünk látogatást. Az izgalmas és impozáns látványt nyújtó bányát tanulóink nagyon élvezték. Ezt követően Segesvár felé vettük az irányt, ahol az Óvárossal való ismerkedés volt a célunk. Napunk zárásaként Fehéregyházára tettünk kiérőt, ahol a Petőfi Sándor Emlékművet tekintettük meg. Szállásunk a Székelyföld mélyén elhelyezkedő Székelyszentkirály településén volt.

Körutunk harmadik napját természetjárással indítottuk: a „székelyek szent hegyének”, a Madarasi Hargita megmászása felejthetetlen élményt adott mindenkinek. Az ámulatba ejtő kilátás és az elhelyezett kopjafák százai meghatározó élményt nyújtott. Ezt követően egy rövid kitérőt ejtettünk a zeteváraljai víztározóhoz.

A délután folyamán Székelyudvarhellyel ismerkedhettünk meg. A Történelmi Szoborparkban elhelyeztünk iskolánk koszorúját, majd városnézés következett. Tovább utazva Farkaslakára érkeztünk, ahol Tamási Áron emlékművét tiszteltük meg koszorúnkkal. Természetesen a helyi kézműves termékeket árusító vásárt sem hagyhattuk ki.

Utazásunk negyedik napja a szejkefürdői Szabadtéri Székelykapu Múzeum megtekintésével kezdődött, ahol Orbán Balázs sírját is láthattuk. Következő megállónk a népművészeti termékeiről híres Korond volt, majd a Békás-szoros felé vettük az irányt, ahol szédületes látványban lehetett részünk. Tovább utazva a Gyilkos-tóhoz érkeztünk, ahol a gyerekek előzetes felkészülése után megismerkedtünk a tó keletkezésével és annak mondai verziójával is. Estére foglalhattuk el utolsó szállásunkat Gyergyószentmiklóson.

Elérkeztünk utolsó napunkhoz, amelyben a hosszú hazaút játszotta a főszerepet. Utunkat megszakítva meglátogattuk a ditrói katolikus templomot, illetve a helyi magyar nyelvű általános iskolát. Utunk utolsó állomása Szatmárnémeti volt, ahol rövid városnézést követően már haza felé vettük az irányt.

Tanulóink hatalmas élményekkel gazdagodva térhettek haza. Betekintést nyerhettek Erdély kulturális és természeti kincseibe, illetve megtapasztalhatták a határon túli magyarság vendégszeretetét, és életük különbözőségét a Magyarországon élőkhöz képest. Bízunk benne, hogy ezek az élmények és tapasztalatok egész életükben el fogja őket kísérni.

Az út megvalósításáért hatalmas köszönettel tartozunk az Emberi Erőforrás Minisztériumának.

A pályázat azonosítója: HAT-17-01-2017-00547

Bemutatkozás

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket…”

(Lk. 18,14)

A Bereczky Zsigmond Református Általános Iskola 30. tanévét indította 2022/2023-as tanévben. Intézményünk Református Iskola lévén az oktató-nevelő munka mellett hangsúlyt fektet a keresztyén szellemű oktatásra. Célkitűzéseink, hogy tanulóinkat művelt, jellemes, keresztyén emberekké neveljük, akik nyitottak szülőföldünk, nemzeti kultúránk megismerésére és ápolására. Az általános kerettantervű képzés mellett, az innováció mentén olyan programokat építünk be a képzési rendszerünkbe, melyek az alapműveltség mellett olyan többlettartalmat adnak tanulóinknak, melyek hozzásegítik a tanulókat az önálló gondolkodáshoz, valamint biztos alapját képezik a továbbtanulásnak, s a felnőtt életben való boldogulásnak. A 2017/18-as tanévtől a tehetséggondozásra fókuszálva bevezetésre került a Tehetségfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz” sakkpalota tantárgy néven. A program segítségével komplexen fejleszthetjük a nebulók képességeiket, készségeiket. Mind ezáltal a tanulók teljesítménye javulhat, a tanuláshoz való viszonyuk megváltozhat pozitív irányban, melynek eredményeként  nő az iskolában folyó munka hatékonysága is.

Első osztálytól történik az idegen nyelvi kompetencia kialakítása. Lehetőség van angol és német nyelv választására. Felső tagozatban a fő idegen nyelv mellett, lehetősége van a tanulóknak a második idegen nyelv alapozására. Fontosnak tartjuk a korszerű informatikai világlátás megismertetését, 3. osztálytól történik az informatika oktatása.

Hivatástudat, gyermekszeretet, elkötelezettség, szakmai színvonal a tanításban, egyszerűség, fegyelem, rend a nevelésben: „követelek tőled, mert becsüllek!”

Értékes, nyitott iskola a mienk: tartalmi gazdagsággal, sokszínűséggel felvértezve. Egy kis közösség vagyunk, családias légkörben végezve mindennapi feladatainkat, neveljük – oktatjuk a reánk bízott gyermekeket. Igyekszünk kiaknázni azokat a plusz lehetőségeket, amelyeket egy kis közösségben meg tudunk valósítani: a személyes odafigyelés, differenciálás, felzárkóztatás, a gyermek képességének megfelelő fejlesztése. Természetesen mi pedagógusok is megteszünk mindent azért, hogy a gyermek jól érezze magát az iskolában, nyugodt légkörben, biztonságban, kiegyensúlyozottan élje meg az iskolai napokat. Pedagógusaink szakmailag jól felkészültek, képesek a folyamatos megújulásra munkájuk minősége, hatékonysága érdekében.

 

Támogatjuk a közösségfejlesztést, melynek elsődleges színterei a kirándulások, projektnapok/hetek, iskolai ünnepségek, rendezvények, családi nap, szülők-nevelők bálja, felzárkóztatás, tehetséggondozás. Rendezvényeink sikeres lebonyolításában jelentős szerepet vállal a Szülői közösség. A tanulói közösségek fejlesztése során igyekszünk kialakítani azt a képességet, hogy a nevelő segítségével tanulóink közösen tudjanak célt kitűzni maguk elé, majd ennek eléréséért képesek legyenek együtt működni, az elvégzett munkát tudják értékelni.

Tanórán kívüli foglalkozásainkon lehetőséget biztosítunk a versenyfelkészítésre, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra. Biztosítjuk tanulóinknak a folyamatos testmozgást, változatos sportprogramok szervezésével. Az intézménynek két aerobic csoportja van. Művészeti oktatás keretében (Free Dance AMI, Demecseri Oktatási Centrum) lehetősége van a tanulóinknak hangszeren tanulni, rajszakkörön, néptánc- és társas tánc foglalkozásokon részt venni.

Szeretettel várunk minden érdeklődő gyermeket szüleivel együtt iskolánkba!

Simonné Kovács Edit
intézményvezető